Fra. A. Tomaševića 32,32000 Vukovar, Hrvatska

e-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Donatori

 

U prethodnom razdoblju projekte i programe Centra financijski su podržavali:
- OXFAM, Oxford, Velika Britanija
- Die Schwelle, Bremen, Savezna Republika Njemačka
- National Democratic Institute
- Americas’ Development Foundation
- Institut Otvoreno Društvo – Hrvatska
- USAID-OTI
- RONCO-USAID
- CARE
- Freedom House
- UNHCR
- UNHCHR
- Heinrich Boll Stiftung
- Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj
- Veleposlanstvo Kraljevine Norveške
- Veleposlanstvo SAD
- Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske
- Business Innovation Programs (BIP) – Norveška (partnertvo na provođenju projekata BIP-a)
- Ured za udruge Vlade RH
- Ured za ljudska prava Vlade RH
- Stankom d.o.o. Vukovar

Putem projekata Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava Centar je podržan od:
- Charles Stewart Mott Foundation
- Olaf Palme International
- Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
- King Baudouin Foundation

Putem regionalnog partnerskog programa Različitosti i demokracije u jugoistočnoj Europi, čiji je nositelj Minority Rights Group International, aktivnosti Centra podržali su:
- Charles Stewart Mott Foundation
- SIDA East
- UK DFID
- European Commission ( CARDS )
- Development Cooperation Ireland