Fra. A. Tomaševića 32,32000 Vukovar, Hrvatska

e-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Publikacije

 

Prijevod: Minority Rights Group International: Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina – Prilike za nevladine organizacije i manjine, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, studeni / novembar 2009

Prijevod: Izvještaj: Poticanje promjena? Manjine jugoistočne Europe u izvještajima EU o napretku, Minority Rights Group International i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, prosinac / decembar 2008.

Republika Hrvatska: Izbjegli i raseljeni bivši nositelji stanarskih prava - Osvrt na pristup stečenim pravima i stambeno zbrinjavanje manjinskih povratnika u 2008., Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, listopad / oktobar 2008.

Prijevod: Zagovaranje manjinskih prava u Europskoj Uniji: Vodič za NVO-e u jugoistočnoj Europi; Minority Rights Group International i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, ožujak / mart 2008.

Ostvarivanje prava na službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i programi na jezicima nacionalnih manjina na Hrvatskoj radio-televiziji, Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, prosinac / decembar 2006.

Izazovi trajnom rješavanju izbjegličke problematike u Republici Hrvatskoj – Provedba Sarajevske ministarske deklaracije o regionalnom povratku izbjeglica; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, srpanj / jul 2006.

Problematika etnički motiviranih incidenata u Republici Hrvatskoj; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, svibanj / maj 2006.

Analiza: Aneks G. Ugovoru o pitanjima sukcesije: Regionalni mehanizam za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i priznavanje stečenih prava izbjeglica i raseljenih osoba na području bivše Jugoslavije; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, ožujak / mart 2006.

Ostvarivanje prava na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina na materinskom jeziku i pismu u istočnoj Hrvatskoj; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, ožujak / mart 2006.

Prijevod mikro studije: Hrvatska: Izazovi održivom povratku izbjeglih građana srpske nacionalnosti; Minority Rights Group International i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, veljača / februar 2006.

Ostvarivanje prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, upravnim i pravosudnim tijelima, s naglaskom na problematiku prikupljanja podataka o etničkoj / manjinskoj pripadnosti; Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava, siječanj / januar 2006.