Fra. A. Tomaševića 32,32000 Vukovar, Hrvatska

e-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Plan strateškog djelovanja Centra u razdoblju 2005. – 2008.

 

Strateško djelovanje Centra sukladno je namjerama i strategiji Vlade Republike Hrvatske za uključivanje u članstvo Europske Unije. Strateški pravci djelovanja Centra usklađeni su s potrebom zadovoljavanja političkih kriterija za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj Uniji te potrebom da nevladine organizacije, naročito one koje se aktivne na području promocije i zaštite ljudskih prava, daju svoj aktivni i konstruktivni doprinos i preuzmu dio odgovornosti za postizanje standarda neophodnih za članstvo RH u EU.

Plan Centra je usmjeravati strateško djelovanje ka nastavku, intenziviranju i većem profesionalizmu rada Centra u slijedećim međusobno povezanim područjima:

  1. Promocija i zaštita ljudskih prava, s naglaskom na prava pripadnika nacionalnih / etničkih manjina i rješavanje izbjegličko-raseljeničke problematike

Centar će nastaviti pružati pomoć te pravno savjetovati, sukladno zakonu, ugrožene kategorije građana u potrebi. Aktivnosti Centra bit će usmjerene na promociju i ''spuštanje'' relevantnih međunarodnih standarda na nacionalnu i lokalnu razinu, te ''podizanje'' problema s lokalne na nacionalnu razinu, a prema potrebi i na međunarodnu razinu. Praćenje stanja ljudskih / manjinskih prava, zagovaranje i izvještavanje ostaju ključne aktivnosti Centra. Centar će i u narednom razdoblju provoditi programe edukacije i razmjene relevantnih iskustva. Centar će pratiti primjenu te, sukladno okolnostima, davati svoj aktivan doprinos provođenju načela regionalne Sarajevske deklaracije o rješavanju izbjegličko-raseljeničke problematike, koju su, 31. siječnja 2005.god., potpisale Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Srbija i Crna Gora.

  1. Jačanje vladavine prava i pravne države s naglaskom na profesionalan, efikasan i transparentan rad sudstva i tijela državne uprave te ostalih relevantnih institucija; ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza od strane državnih institucija

Centar će nastaviti i intenzivirati rad na praćenju rada pravosuđa i institucija državne uprave. Praćenje ispunjavanja međunarodno preuzetih obveza podrazumijeva monitoring primjene međunarodnih ugovora kojima je Republika Hrvatska pristupila te promociju, zagovaranje i praćenje provođenja preporuka, mišljenja i rezolucija nadležnih tijela / odbora međunarodnih organizacija. Centar planira inicirati i sudjelovati u izradi nekoliko alternativnih izvještaja o primjeni međunarodnih ugovora u RH.

  1. Stvaranje i jačanje pretpostavki za održivi društveno-ekonomski razvoj

Ovaj strateški cilj / područje djelovanja usko je povezan s ostalim ciljevima / područjima djelovanje te aktivnostima koje se, u okviru njih i u tom smjeru, planiraju provoditi.

  1. Jačanje međusektorske i unutarsektorske suradnje, i efikasnije i transparentnije sudjelovanje civilnog sektora i građana u procesima donošenja odluka od značaja za društvo u cjelini
  2. Doprinos regionalnoj suradnji i integraciji Republike Hrvatske u Europsku Uniju

Centar će nastaviti sudjelovati u relevantnim regionalnim projektima koji mogu dati doprinos kvalitetnijoj regionalnoj suradnji, kao jednoj od pretpostavki za EU integracije, te prevazilaženju dijela postojećih problema u regiji.

  1. Dalje jačanje ljudskih kapaciteta Centra i razvoj struktura za adekvatno i održivo djelovanje te povećana vidljivost Centra na svim razinama.

Osoblje Centra će nastaviti sudjelovati u relevantnim edukacijskim programima; osiguravati prisustvo i aktivno sudjelovanje na relevantnim domaćim i međunarodnim forumima te surađivati s medijima, provoditi medijske projekte i pružati informacije putem web-stranice Centra.