Fra. A. Tomaševića 32,32000 Vukovar, Hrvatska

e-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Besplatna pravna pomoć

IPA 2008 - Projekt: Inicijativa organizacija civilnog društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici

je dvogodišnji projekt Centra za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek koji provodi u partnerstvu s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar i Srpskim demokratskim forumom financiran sredstvima pomoći Europske zajednice iz programa IPA 2008 Jačanje kapaciteta i uloge organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području sveobuhvatne antidiskriminacijske strategije.

Opći cilj projekta je poboljšanje komunikacije između organizacija civilnog društva i državne uprave u kreiranju i razvoju strategija borbe protiv diskriminacije.

Svrha projekta je:

 • povećati dostupnost besplatne pravne pomoći marginaliziranim skupinama i na taj način pridonijeti smanjenju diskriminacije po osnovu imovnog stanja
 • osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za veće sudjelovanje u zakonodavnim inicijativama i razvoju antidiskriminacijskih politika.

Aktivnosti projekta su:

 • pružanje besplatne pravne pomoći,
 • praćenje primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije,
 • izrada izvještaja s nalazima i preporukama,
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz edukaciju o praćenju javnih politika
 • zagovaranje za zakonodavne promjene.

Namjera je provoditelja projekta da kroz provedbu navedenih aktivnosti i uz redovnu i kvalitetnu suradnju s nadležnim institucijama kao što su Ministarstvo pravosuđa i Pučki pravobranitelj doprinese unapređenju antidiskriminacijskih politika.

Projekt je namijenjen osobama slabijeg imovnog stanja, organizacijama civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, te udrugama registriranim za pružanje besplatne pravne pomoći.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske, u osam gradova u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji: Osijek, Beli Manastir, Vukovar, Vinkovci, Ilok, Glina, Petrinja i Vojnić.

Besplatnu pravnu pomoć pružamo u slijedećim pravnim područjima:

 • mirovinsko osiguranje,
 • zdravstveno osiguranje,
 • socijalna skrb,
 • radno pravo,
 • statusna prava,
 • zaštita prava djece,
 • zaštita od nasilja u obitelji,
 • nasljedno pravo,
 • prava nezaposlenih,
 • stambeno zbrinjavanje.

Besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima slabijeg imovnog stanja kao što su:

 • nezaposleni,
 • dugoročno nezaposleni,
 • pripadnici nacionalnih manjina,
 • žene,
 • umirovljenici s minimalnim mirovinama,
 • osobe pogođene ratom - raseljeni, povratnici, izbjeglice i
 • druge socijalno ugrožene osobe.

Dodatne informacije o projektu mogu se dobiti u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, Gundulićeva 34/I, Osijek, telefon/faks: 031/206-887

Kontakt osoba: Ljiljana Božić- Krstanović, voditeljica projekta,

E-mail: ljudska-prava@centar-za-mir.hr;

 

 
 

 

GDJE SE JAVITI?

OSIJEK
Centar za mir Osijek
I. Gundulica 34/I
31 000 Osijek
tel/fax: 031/206-887
svaki dan od 09,00 - 12,00 h;

BELI MANASTIR
U prostoru Udruge Oaza
J. Antala 3
31 300 Beli Manastir
srijedom od 09,00 - 12,00 h;

VINKOVCI
U prostoru Gradske vijecnice
Bana J. Jelacica 1
32 100 Vinkovci
utorkom od 09,00 - 12,00 h

VUKOVAR
Centar za mir
Vukovar
Fra. A. Tomaševica 32,
32000 Vukovar
tel./fax: 032/ 413-319
svaki dan od 09,00 - 12,00 h;

ILOK
U prostorijama Gradske vijecnice
Trg Nikole Ilockog 13
32236 Ilok
srijedom od 08,30 - 13,00 h;

GLINA
Srpski demokratski forum
A. Kovacica 3
44400 Glina
ponedjeljak, srijeda i petak od 09,00 - 14,00 h;

PETRINJA
Gajeva 40/1
44250 Petrinja
utorkom od 09,00 - 14,00 h;

VOJNIC
Hebrangova 9
47220 Vojnic
cetvrtkom od 09,00 - 14,00 h.

U suradnji sa:
Srpski Demokratski Forum
Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoc Vukovar


Projekt je potpomognut financijskim sredstvima Europske unije. Za sadržaj dokumenata na ovim stranicama iskljucivo je odgovoran Centar za mir, nenasilje i ljudska prava. Sadržaj dokumenata ni pod kojim okolnostima ne odražava stav Europske unije.

euzastava


Poveznice

Europska komisija

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj